مقاله


کد مقاله : 13980118178518

عنوان مقاله : فلسفه‌ی جدال منع نگارش حدیث نبوی در قرن اوّل

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 137

فایل های مقاله : 434 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مرتضی دارابی darabi.morteza2012@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 یدالله ملکی yadollahmaleki@yahoo.com استادیار دکترا
3 جعفر تابان jafartaban@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

این پژوهش با هدف اثبات عمومیّت جواز حدیث و جعل روایات منع تدوین شده است. روش مورد استفاده در مقاله توصیفی تحلیلی می‌باشد و تجزیه و تحلیل به صورت اسنادی تحلیلی است. در ارزیابی احادیث ممانعت از تدوین به دلیل ضعف و اضطراب در متن و سندشان و تعارض روایات با منش کلّی قرآن و سنّت و مخالفت این روایات با روایات اهتمام به نگارش علم و جواز حدیث، فاقد استحکام کافی بوده و مفاد این روایات باعث مناقشاتی شده که از اعتبار آن‌ها کاسته می‌شود.