اخبار نشریه

لیست مقالات پذیرفته شده جهت ویژه نامه 1396 (مقالات برتر همایش بین المللی بهداشت روان)

نام نویسندگان

عنوان

ردیف

گیتی محمدبیگی/دکتر علی رضا ابطحی/ دکتر محمدعلی چلونگر

مناسبات زیدیه و امامیه در دوره آل کیا

1

محمد نایبی صفا/ دکتر ذبیح پیران/دکتر محمد سیفی

اثر بخشی آموزش فلسفه برای کودکان بر کنترل عواطف دانش آموزان

2

سمیه علیرضایی مقدم بجستانی ، فرح لطفی کاشانی ، فریبرز باقری

اثربخشي معنويت درماني گروهی بر كاهش نشانگان اختلالات رواني همسران جانبازان مبتلا به PTSD ناشی از جنگ

3

اسداله مهرآرا/صدیقه طوطیان اصفهانی/علی کشاورز

بررسی تاثیر هوش معنوی بر اخلاق حرفه ای کادر پزشکی بیمارستان

4

محمد پاک سرشت/علیرضا فقیهی/فائزه ناطقی

تربیت اعتقادی در برنامه درسی دین و زندگی  دوره دوم متوسطه در نگاه خبرگان

5

قاسم خدادادی/محمد هاشم رضایی/فائزه ناطقی

بررسی مبانی فلسفی پست مدرنیسم با تأکید بر دیدگاه ماکس هورکهایمر

 و دلالت های ضمن تربیتی این دیدگاه در تعلیم و تربیت

6

لیلامرادی/سید محمد امیری(نویسنده مسئول)/محبوبه خراسانی

« تحلیل محتوایی صحیفه سجادیه»

7

منصور نیک پناه

ملزومات و گونه¬های وصال حق از منظر مثنوی معنوی

8

محمد زابلی  دکتر علی قائمی امیری  دکتر نجمه وکیلی

بررسی مفاهیم همگون با فطرت در آموزه‌های اسلامی

9

سپیده تیمورپور / دکتر فهیمه انصاریان/دکتر حمیدرضا رضازاده بهادران

مقایسه تطبیقی مولفه‌های انسان شناسی از دیدگاه فارابی و سند تحول بنیادین

10

قبا نادری

بررسی ارتباط بین هویت اجتماعی، هویت دینی و بازگشت به اعتیاد در مناطق حاشیه نشین شهر کرمانشاه

11

گیتی محمدبیگی/دکتر علی رضا ابطحی/ دکتر محمدعلی چلونگر

تسامح و تساهل امام رضا(ع) با قیام های شیعی تا (201ه)

12

امیر دانا (مولف مسئول)/اكبر آقازاده/زین العابدین فلاح/امیر حمزه سبزی

تبیین سلامت معنوی و روانشناختی بر پایه نگرش مذهبی در ورزشکاران جوان

13

مسلم ایرانشاهی/ ذبیح پیرانی/ محمدهاشم رضایی/ محمدسیفی

اثربخشی آموزش فلسفه ورزی کودکان براخلاق شهروندی و مؤلفه های آن

دردانش آموزان دختر ابتدایی

14

ساسان زرانی/ علی قائمی امیری/نجمه وکیلی

خاستگاه ها و رویکرد های معرفتی و فطری هنر دینی

 

15