اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن جهت سوال و هرگونه مشکل

هرگونه سوالی در خصوص مجله و یا هرگونه مشکلی در ارسال مقاله بود با شماره 09122527090 (مدیر مسئول) مطرح فرمایید.