آخرین شماره


شماره 4 سال 7
زمستان 1396
دانلود فایل

1 - جاودانگی قرآن و ارتباط آن با نخستین مفسران قرآن (اهل بیت علیهم السلام) ( DOI : 0)
( مریم اسحاق زاده - سید محمد نورالهی )
2 - بررسی انسان‌گرایی شاعران معاصر از دیدگاه معرفت‌شناسی ( DOI : 0)
( محسن ایزدیار )
3 - بررسی تاریخی شکل گیری بنیاد گرایی اسلامی در پاکستان ( DOI : 0)
( مهدی ایمانی - کیهان برزگر )
4 - سیمای حضرت زینب کبری (س) در شعر آیین فارسی ( DOI : 0)
( احمد ذاکری - محمدعلی رحیمی )
5 - بررسی تطبیقی ریاضت و تهذیب نفس در اسلام با ادیان هند و آئین بودا ( DOI : 0)
( امید صادق پور - رضا شعبانی - سینا فروزش )
6 - نقش شیطان در تحقق شرور اخلاقی از دیدگاه فخر رازی ( DOI : 0)
( اکرم صالحی - رضا اکبری )
7 - پژوهشی در مورد حقیقت اقنوم احد در دیدگاه فلوطین ( DOI : 0)
( محمد دهقان طزره - محمدرضا شمشیری )
8 - معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه ( DOI : 0)
( سید محمد امین مداین - علی حقی - عباس جوارشکیان )
9 - بازنگری رکن روانی جرم در جرائم زیستی و نگاه اسلام به آن ( DOI : 0)
( سید محمود میرخلیلی - ابوذر سالاری فر )