آخرین شماره


شماره 1 سال 7
بهار 1396
دانلود فایل

1 - مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) ( DOI : 0)
( زهرا اباذری - زهره میرحسینی - سیّد احمد حسین زاده - عرفان لطفی - رسول عباسی )
2 - زلزله و برهان نظم ( DOI : 0)
( رضا باقی‌زاده - هادی طبسی )
3 - تبارشناسی مکتب تفکیک در اندیشه غزالی ( DOI : 0)
( عزیز جوانپور هروی )
4 - بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار ( DOI : 0)
( سید مهدی حسینی شیروانی - سید علی اکبر ربیع نتاج - محمد شریفی )
5 - نگاهی نو به نوآوری مدرس زنوزی در معاد جسمانی و رفع اشکالات صدرا در جسم عنصری ( DOI : 0)
( علیرضا کرمانی - حمید امامی‌فر )
6 - علم ارجمند از دیدگاه ملاصدرا ( DOI : 0)
( سیدمحمد موسوی - مهدی خادمی - علیرضا پارسا - میثم اکبرزاده )
7 - «براهین کلامی- قرآنی تضاد تثلیث و توحید» ( DOI : 0)
( احمد نظری - محمد فاکر میبدی یزدی )