آخرین شماره


شماره 2 سال 6
تابستان 1395
دانلود فایل

1 - عقل‌گرایی اعتدالی در آراء شهید مرتضی مطهری ( DOI : 0)
( سید حمداله اکوانی - قباد محمدی شیخی - سید سعید میری )
2 - بررسی نظریه ابدان روحانی از منظر روایات شیعی (با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه) ( DOI : 0)
( حامد پور رستمی - صفر نصیریان )
3 - تأملی بر مفهوم آزادی و اختیار از منظر اگزیستانسیالیسم (با تكیه بر آراء کی‌یرکگور) ( DOI : 0)
( حمید رضانیا شیرازی - مجتبی اعتمادی‌نیا )
4 - قلمرو عصمت فاطمه زهراء(ع) در حدیث «فاطمة بضعة منی» ( DOI : 0)
( کاوس روحی برندق )
5 - مبانی کلامی نظریه‌ی ولایت فقیه ( DOI : 0)
( علی شمس )
6 - جستجوی مفهوم امامت در حدود وسطای ادله قاعده لطف ( DOI : 0)
( اصغر غلامی - علینقی خدایاری )
7 - کثرت گرایی دینی (نجات شناختی) در مثنوی مولوی ( DOI : 0)
( جدیدالاسلام قلعه نویی - علی وفایی )