جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13980118178512 تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران درباره ی واژه ی «أعراف» در قرآن
محمد بدره
محمدعلی رضائی کرمانی نسب پور
محمد حسن رستمی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)