جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13970722164998 بررسی مولفه های اعتقادی در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از دریچه ی نظریه ی بینامتنیت
الهام بادلو
ابوالقاسم امیراحمدی
علی عشقی سردهی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)