لیست داوران

# نام و نام خانوادگی پست الکترونیک وابستگی سازمانی رتبه علمی تحصیلات Publons
1 محمود قیوم زاده maarefteacher@yahoo.com استاد دکترا
2 محمد رسول آهنگران ahangaran@ut.ac.ir دانشگاه تهران - پردیس فارابی استاد دکترا
3 مهدی ایمانی مقدم nahadom@yahoo.com دانشگاه اراک استاد کارشناسی ارشد
4 یداله ملکی yadollahmaleki@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد استاد دکترا
5 شهاب الدین  وحیدی مهرجردی vahidishahab@gmail.com دانشگاه حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
6 رضا حیدری نوری R.heydarinoori@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
7 محسن جوادی moh_javadi@yahoo.com قم دانشیار دکترا
8 محمد  کاوه kave41@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب استاد دکترا
9 محمدحسن  قدردان kalam1391@yahoo.com استاد دکترا
10 محسن  مهريزي m.mehrizi1@gmail.com مؤسسه بين‌المللي مطالعات اسلامي حوزه علميه قم استاد دکترا
11 شهاب الدین وحیدی vahidishahab@yahoo.com دانشگاه آیت الله حایری میبد استاد کارشناسی ارشد
12 محمد دهقان طزره mohammaddehghan1351@yahoo.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان) استاد دکترا
13 علی کریمیان a.karimiyan110@yahoo.com مؤسسة آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) استاد دکترا
14 رضا  باقی زاده reza.Baghizadeh@gmail.com دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان استاد دکترا
15 محمد حسن نادم nadem185@yahoo.com پژوهشگاه امام صادق استاد دکترا
16 جعفر صدري sadri1391@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
17 رضا حاج ابراهیم akhlagh_1393@yahoo.com دانشگاه ساوه استاد کارشناسی ارشد
18 محمد حسن قدردان قراملکی Co_ehsan@yahoo.com استاد دکترا
19 سیدحسین تقوی dr.shtaghvi@gmail.com دانشگاه ساوه استاد دکترا
20 رضا فهیمی fahimi.ltr@gmail.com دانشگاه آزاد واحد ساوه استاد دکترا
21 دکتر محمدتقی شاکر 14mt.shaker@gmail.com هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(سلام الله علیه) استاد دکترا
22 حسین  محمد خانی h-mohamadkhani@iau-arak.ac.ir دانشگاه ازاد اسلامی واحد اراک استاد دکترا
23 ابولفضل کیاشمشکی akia45@gmail.com استاد دکترا
24 جواد  حقیر مددی javad.madadi@yahoo.com دانشگاه ادیان و مذاهب استاد دکترا
25 حسین حبیبی تبار habibi.tabar@yahoo.com هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه استاد دکترا
26 جعفر نکونام jnekoonam@gmail.com دانشگاه قم،قم،ایران استاد کارشناسی ارشد
27 امیر عباس علیزمانی amir_alizamani@ut.ac.ir دانشیار گروه فلسفه دین،دانشگاه تهران،ایران استاد کارشناسی ارشد
28 احسان  حسنی eh_hasani@yahoo.com هیات علمی استاد دکترا
29 حسین  مفید h.mofid1345@yahoo.com هیات علمی دانشیار دکترا