مقاله


کد مقاله : 14000231273540

عنوان مقاله : تحولات ساختاری وتطورات اعتقادی مذهب تشیع در دوره صفویه

نشریه شماره : 42 فصل تابستان 1400

مشاهده شده : 22

فایل های مقاله : 525 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 تورج قدیمی toraj_gadimi@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 منیره کاظمی راشد kazemirashed@yahoo.com استادیار دکترا
3 معصومه قره داغی masomehgaradaghi90@yahoo.com استاد دکترا
4 منیژه صدری msadri@iaushab.ac.ir استادیار دکترا

چکیده مقاله

صفويان پس از دورۀ فترت در ايران دولتي متمركز تشکيل دادند و با تقويت هويت ملي ايرانيان و استفاده از عنصر هويت بخش دين، تحولاتي اساسي در ساختار حکومت و جامعه ايجاد كردند. رسمي كردن مذهب تشيع اماميه، مهم ترين اقدام حکومت صفو يه در شروع كار بود كه موجب تحول اساسي در ارزش ها و هنجارهاي جامعۀ ايران شد.محور اصلی پژوهش، بررسی تحولات ساختاری وتطورات اعتقادی مذهب تشیع در دوره صفویه می باشد. با توجه به تاريخي بودن موضوع ، اين پژوهش با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.این مقاله با استناد به منابع اصلی و عقاید متفاوت پژوهشگران معاصر در صدد پاسخ گویی به مسایل فوق با روش بر آمده ایم.در نتیجه در می یابیم مذهب تشيع، يکي از عناصر مهم در وحدت ايرانيان در دورة صفوي بود که ساختار انديشه اي صفويان را تشکيل می داد..