• صفحه اصلی
  • ماهیت و حقیقت عفو از منظر قرآن و روایات

اشتراک گذاری

آدرس مقاله


کد مقاله : 13980118178508 بازدید : 2305 صفحه: 29 - 52

نوع مقاله: پژوهشی

مقالات مرتبط