مقاله


کد مقاله : 13980118178517

عنوان مقاله : افتراقات ابن عربي و ژوزف مورفي پيرامون معجزه

نشریه شماره : 33 فصل بهار 1398

مشاهده شده : 112

فایل های مقاله : 453 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 محمد علی وثوقیان نجف آبادی p.eesar_vosooghian@yahoo.com دانشجو دانشجوی دکترا
2 سید محمد امیری Dr.amiri@live.com دانشیار دکترا
3 عطا محمّد رادمنش Dr.radmanesh@live.com استاد دکترا

چکیده مقاله

با وجود تشابهاتي که ابن عربي و ژوزف مورفي در باب معجزه دارند ، اختلاف نظرهايي هم بين آنها ديده مي شود . تفاوت در جدول وجودي و تأثير پذيري ، يکي از علل اصلي اختلاف نظر است . ابن عربي قايل است که کرامت مخصوص اوليا و معجزه مخصوص انبياست . اما مورفي تفاوتي بين کرامت و معجزه قايل نيست . او معتقد است که تمام انسانها داراي روحي واحد هستند ، بنابراين اين روح هاي بالقوه وقتي شرايطِ بالفعل شدن را پيدا کنند ، تنها به يک صورت بالفعل مي شوند . در اين مقاله به ده مورد اختلاف اشاره شده است که اغلب آنها ريشه در نوع جهانبيني ، جدول وجودي ، تأثيرپذيري و تعريف شخص از «انسان » دارد.