مقاله


کد مقاله : 13980629192319

عنوان مقاله : بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی

نشریه شماره : 35 فصل پاییز 1398

مشاهده شده : 510

فایل های مقاله : 614 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 مسیح محمودی سوق masih.mahmoodi.suq@gmail.com استاد دکترا
2 هرمز اسدی کوه باد Asadi.koohbad@gmail.com استادیار دکترا
3 سیامک بهارلویی Dr.baharluee@gmail.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

تخطئه و تصویب، دو نگرش موجود و پرسابقه میان متکلمان مسلمان و فقیهان فریقین است. خاستگاه تصویب در میان اهل¬سنت و تخطئه نیز ریشه و مبنایی شیعی دارد. از آن¬جا که دو طایفه شیعه و اهل¬سنت در مسئله خلافت و جانشینی پیامبر دچار تعارض و اختلاف بوده¬اند، مسائلی از این دست نیز به تقابل بیشتر دیدگاه¬های آن¬ها انجامیده است. مطالعات موجود میان حوزویان و پژوهشگران دانشگاه¬ها در این زمینه غالباً رنگ و بوی توصیف و تبیین صِرف دارد. نگاه عمیق و دقیق به هر دو مساله تصویب و تخطئه برای شناسایی چالش¬های کلامی وکارکردی این نظریات دلیل اصلی پژوهش بوده است. در این تحقیق علاوه بر توصیف و تبیین هر دو مقوله، اشکالات کلامی این دیدگاه¬ها با بررسی جامعیت یا نقص دین در نگاه تصویب و نیز مشکل تکفیر و نسبت آن با تخطئه مورد بررسی قرار گرفته است. در کنار تعارض و تنافی دو دیدگاه، همسانی و وحدت محتوایی دو نظریه و نیز برخی ابعاد مثبت و سازنده فکر تصویب نیز از دیگر یافته‌های محقق بوده است.