مقاله


کد مقاله : 13981226236070

عنوان مقاله : توحید در نگرش سلفیه جهادی و بررسی پیامدهای آن

نشریه شماره : 37 فصل بهار 1399

مشاهده شده : 115

فایل های مقاله : 564 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 عباسعلی فرزندی abbasali_farzandi@yahoo.com استادیار دکترا
2 محمد مهدی فرمانیان m-farmania@chmail.com دانشیار دکترا
3 محمد علی نیازی dr.niazi204@gmail.com دانشجو دانشجوی دکترا

چکیده مقاله

اگرچه اصل توحید از باورهای مشترک همه فرق و جریان¬های اسلامی است اما تفسیرهای لفیه جهادی که یکی از جریان¬های فعال در دنیای اسلام است، قرائت خاصی از توحید ارائه کرده و چهره متفاوتی را از اسلام به نمایش گذاشته است. اندیشه توحیدمحورانه این گروه وحدت و همزیستی مسالمت آمیز را دشوار ساخته و جامعه اسلامی را به ناامنی کشانده است. این تحقیق با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه تعریف بزرگان سلفیه جهادی از مفهوم توحید پرداخته و نتایج و پیامدهای آن را مورد نقد و بررسی قرار داده است. یافته¬های تحقیق نشان می¬دهد که اندیشه تکفیری این گروه جهان اسلام و به تبع آن همه جامعه بین¬الملل را گرفتار بحران جنگ و ناامنی ساخته است. پیامدهای امنیتی و دفاعی اندیشه توحیدی سلفی به دو بخش پیامدهای درونی و بیرونی تقسیم می¬شود. پیامدهای درونی اندیشه توحیدی سلفیه جهادی عبارتند از: توسعه معنايى و مصداقى شرک، عمل¬گرایی محض و افراطی، عدم رعایت قواعد جنگ و ایمان اجباری؛ و پیامدهای بیرونی آن عبارتند از: ترویج خودکشی، یکسان انگاری موحد با تروريسم و عدم تحقق تمدن اسلامی.