مقاله


کد مقاله : 139605112012487335

عنوان مقاله : شباهتِ صفاتِ پیامبر(ص) با صفاتِ خداوند در آثار عطار

نشریه شماره : 24 فصل زمستان 1395

مشاهده شده : 468

فایل های مقاله : 504 KB


نویسندگان

  نام و نام خانوادگی پست الکترونیک مرتبه علمی مدرک تحصیلی مسئول
1 حمیدرضا شیرعلی hmehrayin@gmail.com دانشجو دکترا
2 ملک‌محمد فرخ‌زاد mmfzad@yahoo.com استادیار دکترا

چکیده مقاله

پیوستگی و ارادتِ عارفانِ سرزمین‌های اسلامی به ساحتِ مقدسِ حضرتِ ختمی‌مرتبتﷺ، از دیرباز، زبانزدِ خاص و عام بوده است؛ شیخ عطار در این میان، از جایگاه‌ ویژه‌یی برخوردار است. تردیدی نمی‌توان داشت که کلامِ شیخ در توصیفِ مقامِ رسالت و نورِ محمّدیﷺ، آرای بزرگان و صاحب‌نظرانِ عرصه‌ی عرفانِ نظری را، فرا یاد می‌آورَد. مقاله‌ی حاضر، در صددِ بیان و اثباتِ این نکته است که اسم و صفات و ذاتِ پیامبرِ خاتمﷺ از منظرِ سراینده‌ی منطق‌الطیر، هیچ تباینی با ذات و صفاتِ الهی ندارد