• صفحه اصلی
  • اخبار نشریه
  • مجله پژوهشهای اعتقادی کلامی با سابقه علمی پژوهشی از سال۱۳۹۱در ارزیابی سال ۱۳۹۸وبراساس آیین نامه نشریات علمی وزارت علوم درجه ب علمی دریافت نموده است
کد خبر:67 تعداد بازدید خبر :660 بازدید