ا

 • اباذری.زهرا مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • ابراهیمی.ابراهیم تبیین مصادیق قرآنی دعای ندبه از دیدگاه مفسران معاصر [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • احتشامی نیا.محسن اعتقادات امامیه در حوزه امامت از منظر حافظ رجب بُرسی [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • احتشامی.علی حسین تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • احسانی.غلامعلی تحلیل دیدگاه الوین پلانتینگا در رفع تضاد میان علم و دین [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • احمدی مقدم.ابوطالب نقش مدارس شیعی عصر صفویه در توسعه فرهنگ وتمدن اسلامی (با تاکید بر دو مدرسه خان شیراز و مدرسه چهار باغ اصفهان) [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • احمدی.سید محسن مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • احمدی.سید محمد مهدی جنگ روانی و آثار مرتبت بر آن در باور و اعتقادات قرآنی و فقه عامه [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • احمدی.عبدالهادی روش‌شناسی شبهه‌سازی وهابیت و نقد روشمند آن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • اخویان.محمدعلی حیات برزخی و سماع موتی؛ مقایسه دیدگاه ابن¬تیمیه و ابن¬قیّم جوزی با دیدگاه وهابیت [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • اخویان.محمدعلی نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • اخویان.محمدعلی واکاوی معنویت‌های نوظهور در پرتو ایمان به وعده‌های الهی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • استاجی.ابراهیم آسیب شناسی تقاضا و طلب معنوی در شعر سبک خراسانی [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • اسحاق زاده.مریم جاودانگی قرآن و ارتباط آن با نخستین مفسران قرآن (اهل بیت علیهم السلام) [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • اسدآبادی.عباس خاتمیت از دیدگاه علامه طباطبایی با محوریت تفسیر المیزان [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • اسدآبادی.عباس عصمت از منظر علامه طباطبایی [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • اسدی کوه باد.هرمز بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • اسدی کوه باد.هرمز واکاوی مبانی کلامی حجیت ظن مطلق درعلم اصول فقه [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • اسدی کوه باد.هرمز رویکرد متکلمان اسلامی به عقل در نظریه های کلامی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • اسدی مهماندوست.محمد اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی: ارتداد، آزادی فکر و عقیده [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • اسدی.محمد رضا بررسی عوامل کم رونقی حکمت عملی در فلسفه‌ی اسلامی از ابن سینا تا ملاصدرا (با تاکید بر اخلاق) [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • اسدي نژاد. مهران بررسی چگونگی شکل گیری و جریان سازی فرق اسلامی قرون دوم تا پنجم هجری [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • اسعد.محمد رضا شکواییه و تبیین مبانی فکری آن در نظام اندیشه شعری حافظ [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • اسکندری.فریال بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • اسکندری.منصوره اهمیت جایگاه نیروهای خیر و شرّ درکیهان شناسی وانسان شناسی زرتشت [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • اسلامی.سهراب مجادلات کلامی و مخاصمات دینی یهود در دوره پیامبر (ص) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • اسماعيلی زاده.عباس جايگاه روايات تفسيري در التفسيرالوسيط للقرآن الکريم طنطاوي [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • اصفهانیان.داود جایگاه دین در اندیشه‌ی علی اکبر دهخدا [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • اعتمادی‌نیا.مجتبی تأملی بر مفهوم آزادی و اختیار از منظر اگزیستانسیالیسم (با تكیه بر آراء کی‌یرکگور) [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • افراسیاب پور.علی اکبر بررسی جایگاه «عدالت» در اندیشه‌های میرسید علی همدانی [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • افراسیاب پور.علی اکبر ویژگی‌های عرفان در شعر امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • افسری.لیلا رویکرد کلام فلسفی فخر رازی دربارة نظام فیض حکما [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • افشار.عزیزاله ظهور و خفای وجود در فلسفه ملاصدرا و هایدگر [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • افشاری پور.ابوالفضل بررسی اندیشۀ جبرگرایی عطار بر اساس توحید افعالی و قرب نوافل [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • اکبرزاده.میثم علم ارجمند از دیدگاه ملاصدرا [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • اکبری.رضا نقش شیطان در تحقق شرور اخلاقی از دیدگاه فخر رازی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • اکوانی.حمداله عقل‌گرایی اعتدالی در آراء شهید مرتضی مطهری [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • الجشی.زهیر بنیادهای وجودشناختیِ برزخیت انسان بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • الوندیان.معصومه انسان‌ شناسی از دیدگاه ابن‌ سینا [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • امام جمعه.ریحانه چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه 78 سوره نساء [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • امامی فر.علی بررسی حدیث «لولا فاطمه...» از دیدگاه کلامی [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • امامی فر.علی چگونگی تحول زیدیّه به امامیه در طبرستان با تکیه بر باورهای اعتقادی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • امامی‌فر.حمید نگاهی نو به نوآوری مدرس زنوزی در معاد جسمانی و رفع اشکالات صدرا در جسم عنصری [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • امامی‌فر.حمید عصمت پیامبران از گناه در قرآن با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در المیزان [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • امیدی فرد.عبدالله تبیین تاثیر بعد اعتقادی و اندیشه ای در مساله ازدواج مسلمان با غیر مسلمان [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • امیدیان.امید حیات برزخی و سماع موتی؛ مقایسه دیدگاه ابن¬تیمیه و ابن¬قیّم جوزی با دیدگاه وهابیت [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • امیراحمدی.ابوالقاسم بررسی مولفه های اعتقادی در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از دریچه ی نظریه ی بینامتنیت [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • امیراحمدی.ابوالقاسم ارزش مداری و فرهنگ پایداری در اشعار نوگرایانه پس از دوران دفاع مقدس دردهه های 70 و 80 [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • امیراحمدی.ابوالقاسم نگاه به مرگ، چیستی وچگونگی مواجهه با آن در اشعار حزین لاهیجی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • امیری.سید محمد اعجاز لفظی قرآن و وجود واژگان بیگانه درآن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • امیری.سید محمد افتراقات ابن عربي و ژوزف مورفي پيرامون معجزه [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • امیری.سید محمد قرآن و واژگان فارسی، تحلیل و نقد [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • امین‌الدوله.عبدالرضا «جبر و اختیار» در قلمرو کلام اسلامی و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه متکلمان یهودی و مسیحی [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • امینی سابق.زین العابدین سنجش نقش معنویت سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در صنعت تجهیزات پزشکی با روش دیمتل [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • انصاری فرد.جواد ایمان در مکتب تفکیک با تأکید بر دیدگاه ملکی میانجی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • انصاری.نجمه نقد و بررسی شبهه سها درباره لزوم اطاعت از پیامبر اعظم(ص) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • ایازی.محمد علی نقد و بررسی کارکرد اهتمام به تنزیل در تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • ایازی.محمد علی بررسی دیدگاه سید مرتضی و برخی صاحب نظران در باره اخبار غیبی قران کریم [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • ایروانی نجفی.مرتضی جايگاه روايات تفسيري در التفسيرالوسيط للقرآن الکريم طنطاوي [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • ایزدیار.محسن بررسی انسان‌گرایی شاعران معاصر از دیدگاه معرفت‌شناسی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • ایمانی مقدم.حسین اندیشه حکمای اسلامی در رابطه با ادراک حسی با محوریت دیدگاه حکیم ملاصدرا (رحمه الله) [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • ایمانی مقدم.مهدی رهبر شایسته برای مدینه فاضله (براساس علم النفس ملا صدرا) [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • ایمانی مقدم.مهدی بنیادهای وجودشناختیِ برزخیت انسان بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • ایمانی مقدم.مهدی اقتضائات همنشيني «حكمت» و «كتاب» در قرآن در مسأله اثبات ولایت فقیه [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • ایمانی مقدم.مهدی خرافه گرایی و بدعت در فرقه «مکتبیون» از اهل حق [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • ایمانی مقدم.مهدی تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات با بررسی و نقد ادله تشکیک در حکمت صدرایی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • ایمانی.مهدی بررسی تاریخی شکل گیری بنیاد گرایی اسلامی در پاکستان [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • ایمانی.مهدی سازه انگاری و ریشه های تروریسم در پاکستان [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • اینانلو مرانلو.فریدون اعجاز زیبایی شناختی در دلالتهای نحوی جزء نخست قرآن کریم [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]

آ

 • آذریان.رضا تبیین و نقد مفهوم حق در اندیشه مدرن با تکیه بر آراء حکمت متعالیه [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • آرام.محمدرضا «جبر و اختیار» در قلمرو کلام اسلامی و بررسی تطبیقی آن با دیدگاه متکلمان یهودی و مسیحی [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • آرام.محمدرضا بررسی تطبیقی عصمت پيامبراکرم (ص) از ديدگاه علامه طباطبايي و فخررازي [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • آرش.ابراهیم قیام صدوری ادراک حسی و یقین آوری آن: ارزیابی تأثیر فلسفه رواقی بر ملاصدرا [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • آسرایی.مریم مفاهیم و تفکّرات شیعی در شعر صائب تبریزی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • آقامیری.سیده طاهره تعارض گرایش به کفر و آتئیسم با فطرت بشری [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • آقامیری.سیده طاهره مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحيدي (امکان، منابع و موانع) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • آقامیری.سیده طاهره كاربست رهیافت هستی‌شناسی در تربیت توحيدي از منظر قران كريم [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • آقانوری.علی تحلیل و نقد رویکرد نو معتزلیان نسبت به تنازعات و اختلافات فرقه ای در فرهنگ اسلامی با تاکید بر اندیشه های محمد ارکون، نصرحامد ابوزید، عبد العزیز الدوری و محمد عابد الجابری [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • آقانوری.علی بررسی چگونگي و چرايي مشكلات اصحاب اماميه درتعيين اعيان امام [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • آل محمد.سید محمد علی مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • آهنگران.محمد رسول همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه‌ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • آهنگران.محمد رسول تبیین رابطۀ سببی میان معصیت الهی و بلایای طبیعی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • آهنگران.محمد رسول وحدت وجود عرفانی در سنجه فقه امامیه [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]

ب

 • باباپور.زهرا جایگاه عقل وعشق از دیدگاه مولوی در مثنوی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • بادلو.الهام بررسی مولفه های اعتقادی در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از دریچه ی نظریه ی بینامتنیت [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • باغشنی.ابراهیم بررسی تاثیرات جامعه شناختی هرمنوتیک فقه امامیه با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • باقری.نسا جستاری در مناسبات مذهب شیعه امامیه در عصر سلجوقی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • باقی زاده.رضا زلزله و برهان نظم [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • باقی زاده.رضا باز خوانی شبهه " منافات برده داری با شخصیت انسان" از منظر اسلامی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • بختیار. مریم حقیقت اسرار عبادات(نماز،‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله عبدالله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • بختیار.مریم بررسی عرفانی مصادیق صراط مستقیم از دیدگاه امام خمینی (ره) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • بختیار.مریم ویژگی‌های عرفان در شعر امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • بخشی.موسی‎الرضا جایگاه آتش و آیین‎های مربوط به آن در ایران با نگاهی به تحولات پسا اسلامی آن [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • بداشتی.علی اله انسان‌ شناسی از دیدگاه ابن‌ سینا [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • بدرخانی.غلامرضا بررسی عوامل کم رونقی حکمت عملی در فلسفه‌ی اسلامی از ابن سینا تا ملاصدرا (با تاکید بر اخلاق) [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • بدره.محمد تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران درباره ی واژه ی «أعراف» در قرآن [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • براتی پور.حمید رضا مفهوم نفس درمنظومه مهابهاراتا [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • براتی.فرج الله حقیقت اسرار عبادات(نماز،‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله عبدالله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • براتی.مرتضی بررسی تاثیرات جامعه شناختی هرمنوتیک فقه امامیه با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • برزگر.کیهان سازه انگاری و ریشه های تروریسم در پاکستان [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • برزگر.کیهان بررسی تاریخی شکل گیری بنیاد گرایی اسلامی در پاکستان [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • برزن.مرضیه تحلیل گفتمان ائمه (ع) با روش تقیّه بر اساس نظریه‌ی کنش گفتاری جان سرل [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • برهمند.محسن واکاوی عشق در غزلیات عرفی شیرازی با رویکرد به نظام اندیشگانی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • بنايي.علي راهبرد تقیّه در مکتب امامیه؛ شرایط، احکام و اقسام آن [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • بنی هاشمی.سید محمد تحلیلی از نور از دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • بوربور اژدری.تقی بررسی تطبیقی مساله امامت در تفسیر المنار و تفسیر تسنیم [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • بهارلویی.سیامک بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • بهارلویی.سیامک جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • بهشتی.محمد بررسی مبانی کلامی انسان‌شناختی تعامل انسان با محیط زیست با تأکید بر مقام خلیفة‌اللهی انسان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • بیات مختاری.مهدی ذات و صفات خدا در اندیشه فضل ابن شاذان و اتین ژیلسون [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • بیات.مرتضی کنکاشی در تعامل انسان و محیط زیست در اسلام با تأکید بر آموزه نظام احسن [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • بیات.مرتضی بررسی مبانی کلامی انسان‌شناختی تعامل انسان با محیط زیست با تأکید بر مقام خلیفة‌اللهی انسان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]

پ

 • پارسا.علیرضا علم ارجمند از دیدگاه ملاصدرا [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • پارسا.علیرضا واکاوی جایگاه دلیل و علت در مسأله عصمت [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • پارسا.فوزیه مضامین قرانی ــ روایی درآثار بیدل دهلوی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • پاکباز.محمدرضا امامت حضرت علی(ع) در سیره فاطمی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • پاکزاد.عبدالعلی قرآن، حکمت الهی و تکالیف شاقّه [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • پروین گنابادی.بهرام رویکرد اعتقادی دایره‌المعارف‌‌نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام‌پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره‌المعارف‌‌های ایرانی و غربی) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • پریدختان.زهرا تطبیق معنویت سرخپوستی و عرفان اسلامی ( با تأکید بر احوال از نظر ابونصر سرّاج و کاستاندا) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • پژوهنده.سید جاسم بررسی مقامات عرفانی(توبه، صبر، رضا، ورع و توکل) درآثار امام خمینی(ره)و امام محمد غزالی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • پناه لو.عمران اعتقادات امامیه در حوزه امامت از منظر حافظ رجب بُرسی [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • پنجه پور.جواد جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • پور رستمی.حامد بررسی نظریه ابدان روحانی از منظر روایات شیعی (با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه) [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • پور سیاحی.فریده حقیقت اسرار عبادات(نماز،‌‌‌حج) از دیدگاه آیت الله عبدالله جوادی آملی و مقایسه با دیدگاه علامه محمد حسین طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • پور منوچهری.سیدعلی بررسی روش نقلی استنباط معارف کلامی علامه طباطبایی از قرآن با محوریت کاربرد (قاعده وضع) و (مجمل و مبین) در باب اوصاف و افعال الهی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • پورجواهری.علی بررسی کفر مخالفين از ديدگاه روايات و علمای اماميه [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • پورحسن دارابی.جلیل بررسی چگونگی شکل گیری و جریان سازی فرق اسلامی قرون دوم تا پنجم هجری [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • پورشبانان نجف آبادی.معصومه ساختارمندی لهو و لعب از منظرمذاهب خمسه وحقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • پورمحمدی.سیده راضیه تبیین مصادیق قرآنی دعای ندبه از دیدگاه مفسران معاصر [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • پیشگر.زری معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • پیشگر.زری معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • پیشوایی.فریده تحلیل انتقادی مبانی و روش تفکیکیان معاصر در تفسیر قرآن [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]

ت

 • تابان.جعفر فلسفه‌ی جدال منع نگارش حدیث نبوی در قرن اوّل [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • تابان.جعفر بررسی تطبیقی مساله امامت در تفسیر المنار و تفسیر تسنیم [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • تجری.علی اصغر واکاوی حمل امانت از سوی انسان در آیه امانت [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • تجلیل.جلیل ماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی کلامی در اشعار محمدتقی علی آبادی مازندرانی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • ترابی.قاسم مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • ترابی.محمد نقد و بررسی مولفه های مدیریت فقهی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • ترحمی.علی ارزش مداری و فرهنگ پایداری در اشعار نوگرایانه پس از دوران دفاع مقدس دردهه های 70 و 80 [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • ترخان.قاسم تحلیل سنت‌شناختی بر نقش فاعلی امام زمان(عج) [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • تقوي.سيدحسين بررسی تطبیقی خردورزی و خردستیزی در عرفان حقیقی و عرفان‎های نوظهور [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • تقوي.سيدحسين نگاه تطبیقی و مقارنه‌ای به عرفان اسلامی و عرفان‌های نوظهور [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • توسلی نائینی. منوچهر مبانی معرفت شناسی حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • توکلی کافی آباد.عزیز الله مطالعه‌ای در باب مفاهیم و مضامین کلامی و الاهیاتی گنوسیسم در اسماعیلیه (با تاکید بر جایگاه امامت و ساحت تاویلی و باطنی کلام مقدس) [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • توکلی.شعبان ماهیت دنیا و مصادیق اعتقادی کلامی در اشعار محمدتقی علی آبادی مازندرانی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • توکلی.نسرین بازپژوهی ارتباط بين دین و اخلاق از نگاه دانشمندان اسلامی و غربی [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]

ج

 • جدید السلامی.حبیب بررسی آراء هویّت‌ساز و تربیتی ناصرخسرو و مقارنۀ آن با آراء هجویری [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • جدید السلامی.حبیب سیمای نبوی پیامبر اسلام (ص) در دیوان اسماعیل اصفهانی و سیف فرغانی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • جديدالاسلامي قلعه نو.حبيب جسارتهای معنوی عرفانی در مضامین شعری در سروده های اخوان [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • جعفری اشکاوندی.مجتبی بررسی تطبیقی سعادت در نظرگاه قرآن و فلسفه: مطالعه‌ای بر مفاهیم و رویکردها [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • جعفری نژاد.علی محمد هم آوایی حکمت متعالیه و قرآن در انگارۀ همسانی وجود و ادراک [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • جعفری هرندی.محمد اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی: ارتداد، آزادی فکر و عقیده [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • جلالت.فرامرز بررسی و تحلیل سلوک اجتماعی در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • جلالی شیجانی.جمشید مفهوم نفس درمنظومه مهابهاراتا [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • جلیلی احمدآباد. ملاحت تحلیلی از نور از دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • جلیلی خامنه.مهدی وحدت وجود عرفانی در سنجه فقه امامیه [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • جوادی.محسن گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • جوادیان اصل.فاظمه بررسی وجوه اعجاز قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و مستشرقان [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • جوارشکیان.عباس معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • جوانپور هروی.عزیز تبارشناسی مکتب تفکیک در اندیشه غزالی [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • جهادی.محمد بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان دربارۀ فضائل اهل بیت (ع) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • جهانگیری مقدم.روح الله تبیین مصادیق قرآنی دعای ندبه از دیدگاه مفسران معاصر [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • جهدی.محمد علی ماهیت و حقیقت عفو از منظر قرآن و روایات [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]

چ

 • چاوشی.سید حسن جنگ روانی و آثار مرتبت بر آن در باور و اعتقادات قرآنی و فقه عامه [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]

ح

 • حاتمی. براتعلی نگاهی به نسخ و محتوای کتاب «تفرید الاعتماد فی شرح تجرید الاعتقاد» [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • حاتمی‌‌حسین¬آبادی.مریم دیدگاه استاد سبحانی و اشاعره پیرامون اخلاق هنجاری و کرانه های آن [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • حاجی اسماعیلی.محمدرضا بررسی زیبایی شناسی قرآن کریم با رویکردی بر معناشناسی و تکثر معنا [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • حاجی‌بابایی.حمیدرضا تصویر زیبایی شناسانه نقش الگوی تربیتی توحیدی از منظر قرآن وحدیث [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • حاجی‌بابایی.حمیدرضا عوامل شناختی فشارهای روانی و درمان آن براساس «رحیمیت الهی» از دیدگاه قرآن [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • حاجی‌بابایی.حمیدرضا نظریه اعتدال وحد وسط اخلاقی در نگاه اندیشمندان مسلمان فارابی و غزالی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • حائری موحد.علی اکبر تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد تهرانی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • حسابی راد.هاجر نقش روح بخاری در ارتباط نفس با بدن در علم النفس فلسفی ابن سینا [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • حسنی.نعمت الله بررسی تطبیقیِ تعلیم أسماءبه آدم درتفاسیر علامه طباطبایی وعلامه جعفری [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • حسین زاده.سیّد احمد مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • حسین زاده.سیّد احمد رویکرد اعتقادی دایره‌المعارف‌‌نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام‌پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره‌المعارف‌‌های ایرانی و غربی) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • حسین‌پور.یاسر تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات با بررسی و نقد ادله تشکیک در حکمت صدرایی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • حسینی شیروانی.سید مهدی بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • حسینی فر.عاطفه واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • حسینی.سید ابراهیم زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.سید احمد سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • حسینی.سید حمید اقتصاد اسلامی(شاخص هاي زمينه ساز در اخلاق اقتصادي بر مبنای قرآن و نهج البلاغه) [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • حسینی.سید علیرضا باز پژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • حسینی.سید علیرضا پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • حسینی.سید مهدی بررسی تلازم رابطه امامت و خاتمیت در کلام امامیه [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • حسینی.علی یار بررسی مقامات عرفانی(توبه، صبر، رضا، ورع و توکل) درآثار امام خمینی(ره)و امام محمد غزالی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • حسینیپور.محمد تبیین رابطۀ سببی میان معصیت الهی و بلایای طبیعی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • حسيني ميرصفي.سيده فاطمه واکاوی مستشهدات قرآنی امام صادق (ع) در تبیین احکام شرعی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • حقوقی.حیدر علی جستاری در اعجاز عددی در قرآن کریم [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • حقی.علی معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • حقیر مددی.جواد کارکردهای اجتماعی وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس رویکرد وحدت سیاسی [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • حقیر مددی.جواد تبیین اندیشه هاي سیاسی- كلامي ابوسهل اسماعيل بن علي نوبختی و نقش او در تحکیم مبانی کلامی امامیه در عصر غیبت [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • حقیقی.آرزو نمود شخصیتی کودکان با نگاهی به اهمیت کودکی در متون عرفانی با تکیه بر روایات تذکره الاولیاء عطار [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • حکمت.شاهرخ واكاوي ديدگاه هاي تأويلي كلامي ديوان ناصر خسرو بر اساس آيات قرآني [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • حکیمی.فریده بررسی دیدگاه کانت و غزالی در اثبات وجود خداوند [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • حنان.حمید رضا بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • حیدری نوری.رضا سیر آفاقی در اندیشه عرفانی مولانا [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • حیدری نوری.رضا بررسی اندیشۀ جبرگرایی عطار بر اساس توحید افعالی و قرب نوافل [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • حیدری هراتمه.مصطفی بررسی تاثیر نفش مذهب بر نابرابری درآمدها [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • حیدری.عباسعلی تبیین ساختارهای کلامی تاثیرگذار درنهضت عاشورا [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • حیدری.فرزاد بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • حیدری.محمد علی ساختارمندی لهو و لعب از منظرمذاهب خمسه وحقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • حيدری.محمدعلی بررسی کفر مخالفين از ديدگاه روايات و علمای اماميه [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]

خ

 • خاتمی.مریم فضیلت گرایی از دیدگاه امام علی (ع) در نهج البلاغه [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • خادمی.عین‌الله سنجش نظر قاضی عبدالجبار معتزلی پیرامون رؤیت خداوند بر اساس قاعده نفی تشبیه [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • خادمی.مهدی ایمان در مکتب تفکیک با تأکید بر دیدگاه ملکی میانجی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • خادمی.مهدی علم ارجمند از دیدگاه ملاصدرا [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • خادمیان.عباس بررسی امکان دانش فراحسی«انقذافی و موهبتی» الهی از منظر روایات اسلامی با عنایت به نقش ان در تعالی علوم انسانی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • خانی.مرجان مقایسه تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کاستاندا و علامه طباطبایی(ره) [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • خدایاری.علینقی جستجوی مفهوم امامت در حدود وسطای ادله قاعده لطف [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • خرمی. مرتضی خُرده‌استراتژی وحدت در اندیشه مقام معظّم رهبری [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • خسروپناه.عبدالحسین نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه امامیه و زیدیه بر دلایل برتری ائمه شیعه نسبت به پیامبران پیشین [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • خسروی.جواد بررسی چرايي تفاوت شيوه‌هاي تربيتي دختران و پسران در خانواده با تکیه بر آیات و روایات [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • خسروی.حسین مجادلات کلامی و مخاصمات دینی یهود در دوره پیامبر (ص) [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • خسروی.حسین تبیین ساختارهای کلامی تاثیرگذار درنهضت عاشورا [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • خطیبی.علی مردان عقلِ مطهَّر (منزلت عقل درتفکرشیعی و اعتزالی) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • خلجی. علی نسخ دین از دیدگاه بهائیت بررسی و نقد دیدگاه با تأکید بر آیه پنجم سوره سجده [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • خلیلی.امیر نسخ دین از دیدگاه بهائیت بررسی و نقد دیدگاه با تأکید بر آیه پنجم سوره سجده [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • خلیلی.فاطمه بررسی وجوه اعجاز قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و مستشرقان [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • خورسندی.محمود بررسی تطبیقیِ تعلیم أسماءبه آدم درتفاسیر علامه طباطبایی وعلامه جعفری [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • خورشیدی.حسین بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]

د

 • دارابکلاهی.اسماعیل استدلال عقلی و پیش فرضهای معصومان(ع) درطریق هدایت [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • دارابی.علیرضا نقد ادلة قرآنی اشاعره در باب رؤیت خدا با تکیه بردیدگاه علامه حلّی وعلامه طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • دارابی.مرتضی فلسفه‌ی جدال منع نگارش حدیث نبوی در قرن اوّل [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • دانش.ابراهیم بررسی و تحلیل سلوک اجتماعی در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • درخش.علیرضا جانشینی رسول (ص) درسیره نبوی و رای خلفای ثلاث [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • درمان.فائزه بررسی نظریات کلامی درباره رؤیت خداوند متعال [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • دست رنج.فاطمه معناشناسی واژه «خلیفه» در قرآن و ارتباط آن با موضوع «امامت» با تأکید بر همنشین‌ها [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • دكمايي.احيا اهداف، اصول، روش ومبانی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر اندیشه عرفانی امام خمینی(ره) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • دلریش.بشری بازتاب تعاملات یهودیان با مسیحیان صدر اسلام در قرآن کریم بر اساس منابع تاریخی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • دلریش.بشری بازتاب تعاملات یهودیان با مسیحیان صدر اسلام در قرآن کریم بر اساس منابع تاریخی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • دهباشی.مهدی بررسی دیدگاه کانت و غزالی در اثبات وجود خداوند [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • دهقان طزره.محمد پژوهشی در مورد حقیقت اقنوم احد در دیدگاه فلوطین [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]

ذ

 • ذات علی.علی بررسی جایگاه معاد در شاهنامه فردوسی با نگاه به آیات قرآن کریم [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • ذاکری.احمد سیمای حضرت زینب کبری (س) در شعر آیین فارسی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]

ر

 • رادمنش.عطا محمّد افتراقات ابن عربي و ژوزف مورفي پيرامون معجزه [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • راعی دهقی.مسعود ساختارمندی لهو و لعب از منظرمذاهب خمسه وحقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • راکعی.فاطمه اعجاز لفظی قرآن و وجود واژگان بیگانه درآن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • ربیع نتاج.سید علی اکبر بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • رحمتی.انشاء الله دیدگاه استاد سبحانی و اشاعره پیرامون اخلاق هنجاری و کرانه های آن [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • رحیمی.عبدالله اسلام شناسی با نگاهی به آثار برنارد لوئیس [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • رحیمی.محرم تبیین جایگاه خدا در انسان شناسی ملاصدرا [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • رحیمی.محمدعلی سیمای حضرت زینب کبری (س) در شعر آیین فارسی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • رزمی.فرحناز نقد ادلة قرآنی اشاعره در باب رؤیت خدا با تکیه بردیدگاه علامه حلّی وعلامه طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • رستمی.سمیرا واکاوی تقابل‌ عقل و عشق در غزلیّات اسیری لاهیجی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • رستمی.سمیرا بررسی ویژگی های انسان کامل در مثنوی اسرار الشهود اسیری لاهیجی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • رستمی.سمیرا اصطلاحات و تعبیرات عرفانی در دیوان فرصت الدوله شیرازی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • رستمی.سمیرا نقد و تحلیل‌دیدگاه‌ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم‌قشیری به مؤلفه‌های تربیت عرفانی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • رستمی.عباسعلی ممنوعیت تکفیر اهل قبله از نگاه متکلمان و فقیهان تشیع و تسنن [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • رستمی.محمد حسن تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران درباره ی واژه ی «أعراف» در قرآن [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • رسولی شربیانی.رضا واکاوی جایگاه دلیل و علت در مسأله عصمت [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • رضا زاده جودی.محمدکاظم بررسی روش نقلی استنباط معارف کلامی علامه طباطبایی از قرآن با محوریت کاربرد (قاعده وضع) و (مجمل و مبین) در باب اوصاف و افعال الهی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • رضازاده جودی. محمد کاظم امکان و ویژگی‌های معرفت حضوری واجب ‌تعالی از دیدگاه ابن عربی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • رضازاده‌عسگری.زهرا عوامل شناختی فشارهای روانی و درمان آن براساس «رحیمیت الهی» از دیدگاه قرآن [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • رضانیا شیرازی.حمید واکاوی دیدگاه تناسخ در نظرگاه صدرالمتالهین شیرازی و تاثیر آن در مرگ اندیشی معاصر [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • رضانیا شیرازی.حمید تأملی بر مفهوم آزادی و اختیار از منظر اگزیستانسیالیسم (با تكیه بر آراء کی‌یرکگور) [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • رضانیا شیرازی.حمید تحلیل دیدگاه الوین پلانتینگا در رفع تضاد میان علم و دین [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • رضایی.غزاله رضایی اقتضائات همنشيني «حكمت» و «كتاب» در قرآن در مسأله اثبات ولایت فقیه [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • رضائی کرمانی نسب پور.محمدعلی تحلیل و بررسی آراء مختلف مفسران درباره ی واژه ی «أعراف» در قرآن [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • رضائی.فاطمه تبیین مصادیق قرآنی دعای ندبه از دیدگاه مفسران معاصر [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • رمضانی گیلانی.رضا سلوک و شریعت [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • رمضانی.احمد امکان سنجی مجازات مرتد در حقوق کیفری ایران با تأکید بر آموزه‌های روایی و اعتقادی [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • رنجبری.ابوالفضل زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • روحی برندق.کاوس قلمرو عصمت فاطمه زهراء(ع) در حدیث «فاطمة بضعة منی» [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • رودگر.محمدجواد انسان کامل وجه الله [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • رودگر.محمدجواد عقلِ مطهَّر (منزلت عقل درتفکرشیعی و اعتزالی) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • رودگر.نرجس مراتب مرجعیت معرفتی حضرت فاطمه(س) درنظر اهل بیت(ع) ، شیعه و اهل سنت [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • رومیانی.بهروز سیمای نبوی پیامبر اسلام (ص) در دیوان اسماعیل اصفهانی و سیف فرغانی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • رهبر.عباسعلي الگوی مفهومی واقع نگری در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی (ع) [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]

ز

 • زارعی محمودآبادی.محمد حسین جایگاه متن یا شخص در مقارنه اسلام و مسیحیت [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • زارعیان جهرمی.عبدالرحیم بررسی تقابل کفر و ایمان و حق و باطل و پیامدهای آنان بر اساس تشبیهات تمثیلی آیات قرآن [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • زارعی‌فر.ابراهیم بررسی تقابل کفر و ایمان و حق و باطل و پیامدهای آنان بر اساس تشبیهات تمثیلی آیات قرآن [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • زعیمیان.تغرید مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی‌ عمر خيام و ابوالعلاي‌ معري‌‌ [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • زمان احمدی.محمد رضا بررسی جایگاه معاد در شاهنامه فردوسی با نگاه به آیات قرآن کریم [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]

س

 • ساجدی راد.سید محسن نقد و تحلیل‌دیدگاه‌ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم‌قشیری به مؤلفه‌های تربیت عرفانی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • ساده.احسان سنجش نقش معنویت سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در صنعت تجهیزات پزشکی با روش دیمتل [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • سالاری فر.ابوذر بازنگری رکن روانی جرم در جرائم زیستی و نگاه اسلام به آن [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • سالاری.عزیزالله نقد تقدیرگرایی در الهیات رهایی بخش اقبال لاهوری [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • سامانی.احسان شاخصه های حکومت مهدوی زمینه ساز صلح و امنیت جهانی [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • سامانی.احسان تحلیل فقهی حقوقی اعمال حضرت خضر (ع) در مصاحبت با حضرت موسی (ع) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • سامانی.سید محمود چگونگی تحول زیدیّه به امامیه در طبرستان با تکیه بر باورهای اعتقادی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • سايگاني.ليلا جسارتهای معنوی عرفانی در مضامین شعری در سروده های اخوان [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • سپهر.فرشته رویکرد اعتقادی دایره‌المعارف‌‌نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام‌پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره‌المعارف‌‌های ایرانی و غربی) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • سرمدی.محمدرضا مطالعه و تحلیل ماهیت، اصول، حدود، انواع و منابع معرفت شناسی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • سعید.معصومه شبهه شیطان (از منظر کلامی) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • سعیدی مهر.محمد بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • سعیدی مهر.محمد نظریه تکامل و آفرینش انسان؛ بررسی دیدگاه های محمد حسین طباطبایی و یدالله سحابی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • سعیدی.احمد بنیادهای وجودشناختیِ برزخیت انسان بر اساس فلسفه و عرفان اسلامی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • سعیدی.احمد تبیین رابطه وجودی خداوند با مخلوقات با بررسی و نقد ادله تشکیک در حکمت صدرایی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • سقای بی ریا.محمدناصر بررسی مبانی کلامی انسان‌شناختی تعامل انسان با محیط زیست با تأکید بر مقام خلیفة‌اللهی انسان [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • سلطانی.اختر بررسی مبانی فکری و آراء ابوریه در زمینه حدیث [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • سلطانی.اختر بررسي آراء و مبانی فكري محمد رشید رضا در زمينۀ حديث [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • سلطانی.مصطفی چگونگی تحول زیدیّه به امامیه در طبرستان با تکیه بر باورهای اعتقادی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • سلیمانی بهبهانی.عبدالرحیم تأملاتی در چیستی و ضرورت کلام کاربردی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • سلیمی.علیرضا پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • سمنون.مرتضی معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • سمنون.مرتضی معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • سنجری.غلامعلی تحلیل نظریۀ صورت ملکوتی در تجسم اعمال [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • سنگ سفیدی.نازی آسیب شناسی تقاضا و طلب معنوی در شعر سبک خراسانی [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • سیدوکیلی.سیدهادی بازشناسی تأثیر پذیری شیخ احمد احسایی از مکاتب فکری [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • سیدهاشمی.سیدمحمداسماعیل معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • سیدهاشمی.سیدمحمداسماعیل معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • سیدهاشمی.سیدمحمداسماعیل استدلال عقلی و پیش فرضهای معصومان(ع) درطریق هدایت [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • سياهكوهيان.هاتف اهداف، اصول، روش ومبانی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر اندیشه عرفانی امام خمینی(ره) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • سيدوكيلي.سيدحميدرضا زندگی پس از مرگ از منظر صدرالمتألهين [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]

ش

 • شاکر.دکتر محمدتقی روش‌شناسی شبهه‌سازی وهابیت و نقد روشمند آن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • شاکر.دکتر محمدتقی تحلیل گزارش میراث مکتوب امامیه از چگونگی پایان زندگانی پیشوایان دین [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • شاکر.صفدر بررسی تقابل کفر و ایمان و حق و باطل و پیامدهای آنان بر اساس تشبیهات تمثیلی آیات قرآن [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • شاکری خوئی.احسان اندیشه بازگشت به قرآن در برپایی حکومت الهی (با محوریت دیدگاه شهید مطهری و امام خمینی (ره)) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • شاکرین.حمیدرضا تعارض عقل و نقل و روش حل آن در کلام تفکیکی و فلسفی شیعه [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • شاکرین.حمیدرضا پیراروش‌شناسی علم کلام [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • شاه سنایی. احمدرضا بررسی تطبیقی سعادت در نظرگاه قرآن و فلسفه: مطالعه‌ای بر مفاهیم و رویکردها [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • شاه منصوری.عباس منشاء دین از دریچة نظریة زبان‌شناسی چامسکی [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • شاهرودی.محمد رضا مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحيدي (امکان، منابع و موانع) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • شاهرودی.محمد رضا كاربست رهیافت هستی‌شناسی در تربیت توحيدي از منظر قران كريم [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • شریعتی.محمود الگوی مفهومی واقع نگری در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی (ع) [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • شریف اف.کماندار ماهیت و حقیقت عفو از منظر قرآن و روایات [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • شریف پور.عنایت الله جایگاه عقل وعشق از دیدگاه مولوی در مثنوی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • شریفی.علیرضا بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • شریفی.عنایت معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • شریفی.عنایت معنای زندگی از نگاه اسلام و پیوند آن با سبک زندگی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • شریفی.محمد بررسی فلسفه نظری تاریخ در نهج البلاغه؛ مطالعه موردی جبر و اختیار [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • شریفیان.محمد علی تطبیق معنویت سرخپوستی و عرفان اسلامی ( با تأکید بر احوال از نظر ابونصر سرّاج و کاستاندا) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • شعبانی.اکبر بررسی ارتباط خدا و انسان در مصیبت نامه عطار و هفت اورنگ جامی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • شعبانی.رضا بررسی تطبیقی ریاضت و تهذیب نفس در اسلام با ادیان هند و آئین بودا [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • شعبانی.محمد حسین بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • شعباني.رضا تبیین و بررسی اخلاق پادشاهی و تاثير انديشه هاي ايرانشهري بر جهان بيني عنصرالمعالي در قابوسنامه [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • شفقی.محمد جواد زمینه‌های کلامی حقوقی امکان تفویض قانون‌گذاری به بشر در حکومت اسلامی با نگاهی به وقایع مشروطه [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • شکيبي.زينب نقد ناواقع‌گرایی گفتار دینی در اندیشه‌ی فیلیپس [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • شمس.علی مبانی کلامی نظریه‌ی ولایت فقیه [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • شمشیری.محمدرضا پژوهشی در مورد حقیقت اقنوم احد در دیدگاه فلوطین [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • شهریور.مهین ماهیت شعائرالهی؛ مصادیق و هتک آنها بامحوریت آیه 2سوره مائده [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • شهریور.مهین بررسی و نقد خلقت جهان در شش روز [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • شهیدی.عباسعلی بررسي رابطه عمل به باورهاي ديني با احساس امنيت اجتماعي دانشجويان دانشگاه هاي اراك در سال تحصيلي 1395-1394 [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • شهیدی.عباسعلی تأثیر عضویت در شبکه های اجتماعی بر سطوح هویت یابی و احساس امنیت اجتماعی نوجوانان [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • شیحکی.زهرا سیمای نبوی پیامبر اسلام (ص) در دیوان اسماعیل اصفهانی و سیف فرغانی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • شیرخانی.علی نقد و بررسی مولفه های مدیریت فقهی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • شیرعلی.حمیدرضا شباهتِ صفاتِ پیامبر(ص) با صفاتِ خداوند در آثار عطار [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]

ص

 • صابریان.علیرضا بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان دربارۀ فضائل اهل بیت (ع) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • صادق پور.امید بررسی تطبیقی ریاضت و تهذیب نفس در اسلام با ادیان هند و آئین بودا [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • صادقی گندمانی.مقصود علی جایگاه دین در اندیشه‌ی علی اکبر دهخدا [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • صادقی نیری.رقیه تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • صادقی.افلاطون ایمان در مکتب تفکیک با تأکید بر دیدگاه ملکی میانجی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • صادقی.افلاطون نقد ناواقع‌گرایی گفتار دینی در اندیشه‌ی فیلیپس [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • صافحیان.محمد مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحيدي (امکان، منابع و موانع) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • صافحیان.محمد كاربست رهیافت هستی‌شناسی در تربیت توحيدي از منظر قران كريم [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • صالح زاده.جمال بررسی مقامات عرفانی(توبه، صبر، رضا، ورع و توکل) درآثار امام خمینی(ره)و امام محمد غزالی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • صالحی نجف آبادی.عباس مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • صالحی.اکرم نقش شیطان در تحقق شرور اخلاقی از دیدگاه فخر رازی [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • صالحی.سید مهدی نقش باورهای دینی در حق حضانت زنان و حسن معاشرت زوجین [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • صالحی.مجید مبانی معرفت‌شناختی تربیت توحيدي (امکان، منابع و موانع) [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • صالحی.مجید كاربست رهیافت هستی‌شناسی در تربیت توحيدي از منظر قران كريم [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • صالحی.مهدی اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر غربی: ارتداد، آزادی فکر و عقیده [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • صباحی گراغانی.معین زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • صدري.جمشيد اهداف، اصول، روش ومبانی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر اندیشه عرفانی امام خمینی(ره) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • صدقی الانق.محمد حقیقت امامت و فلسفه حضورابدی امام معصوم(ع) از منظر قران با تاکید برآراء علامه طباطبائی [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • صرامی.سمیه بررسی ماهیت اعتقادی وحقوقی مکاتب فردگرایی یااصالت فرد [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • صرفی.محمدرضا جایگاه عقل وعشق از دیدگاه مولوی در مثنوی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]

ض

 • ضرابیها.محمدابراهیم مقام ولايت و نسبت آن با نبوت و رسالت در عرفان [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • ضمیری.محمد رضا نوآوری¬های ملا مهدی نراقی در باب علم الهی [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • ضمیری.مرتضی نوآوری¬های ملا مهدی نراقی در باب علم الهی [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]

ط

 • طالب تاش.عبدالمجید فترت وحی قرآن در ترازوی نقد [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • طباطبایی.بیی بی مهدیه نظریه تکامل و آفرینش انسان؛ بررسی دیدگاه های محمد حسین طباطبایی و یدالله سحابی [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • طبسی.هادی زلزله و برهان نظم [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • طبیبی.علیرضا معناشناسی واژه «خلیفه» در قرآن و ارتباط آن با موضوع «امامت» با تأکید بر همنشین‌ها [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]

ظ

 • ظفرنوایی.خسرو تحلیلی از نور از دیدگاه شیخ شهاب الدین سهروردی و امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]

ع

 • عابدزاده اندریان.اصغر ضرورت امر به معروف و نهی از منکر در عصر حاضر با رویکرد قرآنی و روایی [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • عابدی.احمد مقایسه تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کاستاندا و علامه طباطبایی(ره) [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • عارفخانی.صفرعلی ذات و صفات خدا در اندیشه فضل ابن شاذان و اتین ژیلسون [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • عاشوری نژاد.عباس بررسی چگونگی شکل گیری و جریان سازی فرق اسلامی قرون دوم تا پنجم هجری [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • عاملی.منیژه گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • عباس‌‌زاده گرجان.صمد بررسی و تحلیل سلوک اجتماعی در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • عباسی مقدم. مصطفی تقسیم‌بندی آیات قرآن کریم با تأکید بر گزاره‌شناسی اعتقادی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • عباسی.بابک نقد ادلة قرآنی اشاعره در باب رؤیت خدا با تکیه بردیدگاه علامه حلّی وعلامه طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • عباسی.رسول مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • عباسی.مهرداد بررسی مبانی فکری و آراء ابوریه در زمینه حدیث [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • عباسی.مهرداد چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه 78 سوره نساء [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • عبدالرحیمی.علیرضا تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • عبدالله زاده.رحمت الله بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر تفاوت رویکرد مفسران اهل سنت در آیات فضایل اهل بیت(ع) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • عبداللهی.محمد اسماعیل مقایسه تطبیقی انسان کامل از دیدگاه کاستاندا و علامه طباطبایی(ره) [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • عبدالی بارند.فهیمه جایگاه دین در اندیشه‌ی علی اکبر دهخدا [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • عبدی ساوجیان.نوشین دیدگاه استاد سبحانی و اشاعره پیرامون اخلاق هنجاری و کرانه های آن [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • عبیدی نیا.محمدامیر مضامين قرآني در منشآت تفرشي و ميبدي [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • عرب‌صالحی.محمد تحلیل انتقادی مبانی و روش تفکیکیان معاصر در تفسیر قرآن [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • عزیزمحمدی.فاطمه اسلام شناسی با نگاهی به آثار برنارد لوئیس [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • عزیزی.امین مطالعه‌ای در باب مفاهیم و مضامین کلامی و الاهیاتی گنوسیسم در اسماعیلیه (با تاکید بر جایگاه امامت و ساحت تاویلی و باطنی کلام مقدس) [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • عزیزی.مجید شکواییه و تبیین مبانی فکری آن در نظام اندیشه شعری حافظ [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • عسکری.فرزاد بررسی تطبیقی اهداف مجازات‌ها در باور و اعتقادات حقوق عرفی و آموزه‌های اسلامی [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • عشاقي.حسين انقطاع عذاب در عين جاودانگي آن [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • عشقی سردهی.علی بررسی مولفه های اعتقادی در اشعار مهدی اخوان ثالث و احمد شاملو از دریچه ی نظریه ی بینامتنیت [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • عشقی سردهی.علی آسیب شناسی تقاضا و طلب معنوی در شعر سبک خراسانی [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • عشقی سردهی.علی نگاه به مرگ، چیستی وچگونگی مواجهه با آن در اشعار حزین لاهیجی [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • عشقی.علی ارزش مداری و فرهنگ پایداری در اشعار نوگرایانه پس از دوران دفاع مقدس دردهه های 70 و 80 [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • عطار آبکناری.مصطفی نقد و بررسی کارکرد اهتمام به تنزیل در تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • عطائی نظری.حمید برهان امکان صفات (تخصیص) بر اثبات وجود خدا در کلام امامیّه [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • علمی.قربان مفهوم نفس درمنظومه مهابهاراتا [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • علوی مهر.حسین نمائي از شکل گيری و نقدي بر مباني فکري قرآنيون از دیدگاه شیعه و اهل سنت [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • علی پور.فاطمه تعارض گرایش به کفر و آتئیسم با فطرت بشری [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • علی زمانی.امیر عباس بررسی و نقد دلایل ابن سینا بر نفی قدم نفس [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • علی نژاد.ایلناز نقش باورهای دینی در حق حضانت زنان و حسن معاشرت زوجین [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • علیزاده.طیبه شکواییه و تبیین مبانی فکری آن در نظام اندیشه شعری حافظ [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • علیزمانی.امیرعباس نقد ناواقع‌گرایی گفتار دینی در اندیشه‌ی فیلیپس [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • عوض پور.احسان بررسی کفر مخالفين از ديدگاه روايات و علمای اماميه [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]

غ

ف

 • فاریاب.محمدحسین عصمت پیامبران از گناه در قرآن با محوریت دیدگاه علامه طباطبایی(ره) در المیزان [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • فاضل زاده.فاطمه واکاوی جایگاه دلیل و علت در مسأله عصمت [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • فاضلی.محمد بررسی ارتباط خدا و انسان در مصیبت نامه عطار و هفت اورنگ جامی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • فاطمی.سیدرضا سنجش نظر قاضی عبدالجبار معتزلی پیرامون رؤیت خداوند بر اساس قاعده نفی تشبیه [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • فاکر میبدی یزدی.محمد «براهین کلامی- قرآنی تضاد تثلیث و توحید» [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • فتح الهی.یعقوب بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر تفاوت رویکرد مفسران اهل سنت در آیات فضایل اهل بیت(ع) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • فتحعلیانی.حامد اقتصاد اسلامی(شاخص هاي زمينه ساز در اخلاق اقتصادي بر مبنای قرآن و نهج البلاغه) [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • فتحی.مهدی نمائي از شکل گيری و نقدي بر مباني فکري قرآنيون از دیدگاه شیعه و اهل سنت [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • فرج زاده.محمد مطالعه و تحلیل ماهیت، اصول، حدود، انواع و منابع معرفت شناسی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • فرخ زاد.ملک محمد شباهتِ صفاتِ پیامبر(ص) با صفاتِ خداوند در آثار عطار [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • فرخ زاد.ملک محمد مضامین قرانی ــ روایی درآثار بیدل دهلوی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • فرخ زاد.ملک محمد ماهیت مرگ و اهداف مرگ ستایی از دیدگاه مولانا [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • فرزانه.عبدالحمید آزاد اندیشی و آفت های آن از نظر قرآن کریم [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • فرزندی.عباسعلی توحید در نگرش سلفیه جهادی و بررسی پیامدهای آن [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • فرمانیان.مهدی گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • فروتن.فریبرز ویژگی‌های عرفان در شعر امام خمینی (ره) [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • فروزش. سینا بررسی تطبیقی ریاضت و تهذیب نفس در اسلام با ادیان هند و آئین بودا [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • فروزش.سینا تبیین و بررسی اخلاق پادشاهی و تاثير انديشه هاي ايرانشهري بر جهان بيني عنصرالمعالي در قابوسنامه [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • فروهی.ناصر سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • فرهادیان.عبدالرضا بررسی وجوه اعجاز قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و مستشرقان [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • فرهادي.محمد تبیین و بررسی اخلاق پادشاهی و تاثير انديشه هاي ايرانشهري بر جهان بيني عنصرالمعالي در قابوسنامه [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • فرهمند.محمد بررسی و تحلیل سلوک اجتماعی در مثنوی مولوی [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • فریدونی.محمدرضا تحلیل کمی و کیفی حدیث قرب نوافل از دیدگاه عارفان مسلمان [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • فصل بهار.زهره سیر تطور اصول دین در مکاتب اهل سنت [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • فعالی.محمد تقی نظریة احسان از منظر عرفان و قرآن [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • فکور.علی نقد و بررسی مولفه های مدیریت فقهی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • فلاح.محمدجواد گونه های وساطت (نقش آفرینی) اهلبیت در معرفت الله [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • فهیم.محسن بررسی تطبیقی سعادت در نظرگاه قرآن و فلسفه: مطالعه‌ای بر مفاهیم و رویکردها [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • فهیمی تبار.حمید رضا بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر تفاوت رویکرد مفسران اهل سنت در آیات فضایل اهل بیت(ع) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • فهیمی تبار.حمید رضا تقسیم‌بندی آیات قرآن کریم با تأکید بر گزاره‌شناسی اعتقادی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • فهیمی.رضا بررسی اندیشۀ جبرگرایی عطار بر اساس توحید افعالی و قرب نوافل [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • فیاض بخش.نفیسه امکان و ویژگی‌های معرفت حضوری واجب ‌تعالی از دیدگاه ابن عربی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • فیاض بخش.نفیسه نقد ادلة قرآنی اشاعره در باب رؤیت خدا با تکیه بردیدگاه علامه حلّی وعلامه طباطبایی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • فیضی.یعقوب تقسیم‌بندی آیات قرآن کریم با تأکید بر گزاره‌شناسی اعتقادی [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]

ق

 • قادری مقدم.محمد تطبیق معنویت سرخپوستی و عرفان اسلامی ( با تأکید بر احوال از نظر ابونصر سرّاج و کاستاندا) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • قاری.محمد رضا بررسی جایگاه معاد در شاهنامه فردوسی با نگاه به آیات قرآن کریم [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • قاسم پور.محسن بررسی تحلیلی عوامل مؤثر بر تفاوت رویکرد مفسران اهل سنت در آیات فضایل اهل بیت(ع) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • قاضی زاده.کاظم نقد و بررسی کارکرد اهتمام به تنزیل در تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • قائدان.اصغر تحلیل گفتمان ائمه (ع) با روش تقیّه بر اساس نظریه‌ی کنش گفتاری جان سرل [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • قدردان قراملکی.علی هفت رهیافت از نظریه کسب و تحلیل آن [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • قدردان قراملکی.علی نقش قرآن بر علم کلام در روشگان [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • قدردان قراملکی.علی نگاه انتقادی بر مبانی نگره‌تفکیک (با محوریت شیخ‌مجتبی‌قزوینی) [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • قدردان قراملکی.محمد حسن نقش قرآن بر علم کلام در روشگان [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • قدردان قراملکی.محمد حسن اعتبار سندی و دلالی قرآن از دیدگاه مکتب تفکیک (با تاکید بر آرای مهدی اصفهانی) [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • قدردان قراملکی.محمد حسن مکتب تفکیک و عدم اعتبار ظواهر قرآن [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • قدردان قراملکی.محمد حسن هفت رهیافت از نظریه کسب و تحلیل آن [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • قدیمی.تورج تحولات ساختاری وتطورات اعتقادی مذهب تشیع در دوره صفویه [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • قره خانی.محمدجواد استدلال عقلی و پیش فرضهای معصومان(ع) درطریق هدایت [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • قره داغی.معصومه جایگاه دین در اندیشه‌ی علی اکبر دهخدا [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • قریشی کرین.سید حسن تحلیل گفتمان ائمه (ع) با روش تقیّه بر اساس نظریه‌ی کنش گفتاری جان سرل [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • قلعه نویی.جدیدالاسلام کثرت گرایی دینی (نجات شناختی) در مثنوی مولوی [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • قنبری. علی نسخ دین از دیدگاه بهائیت بررسی و نقد دیدگاه با تأکید بر آیه پنجم سوره سجده [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • قندهاری.محمدهادی بررسی نظریات کلامی درباره رؤیت خداوند متعال [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • قنواتی.جلیل مبنای فلسفه تحقق قرارداد [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • قیوم زاده.محمود همگونی اقتصاد مقاومتی با فقه و فرهنگ اسلامی و زمینه ساز بودن آن برای ظهور مهدی موعود (عج) [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • قیوم زاده.محمود زمينه هاى تاريخى و اجتماعی ظهور تصوف عملی درفرهنگ اسلامی [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • قیوم زاده.محمود تبیین ساختارهای کلامی تاثیرگذار درنهضت عاشورا [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]

ک

 • کاوه.محمد مفهوم و جایگاه دعا از نظر تلمود و جوادی آملی با تکیه بر تسنیم [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • کبیر.یحیی تحلیل کیفیت حصول معرفت انسان از دیدگاه میرزا جواد تهرانی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • کرمانی.علیرضا نگاهی نو به نوآوری مدرس زنوزی در معاد جسمانی و رفع اشکالات صدرا در جسم عنصری [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • کرمی پور.الله کرم منشاء دین از دریچة نظریة زبان‌شناسی چامسکی [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • کریم زاده. سیف الله تبیین ساختارهای کلامی تاثیرگذار درنهضت عاشورا [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • کریم زادۀ قراملکی.قربانعلی تبیین جایگاه خدا در انسان شناسی ملاصدرا [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]
 • کریمی والا.محمدرضا واکاوی معنویت‌های نوظهور در پرتو ایمان به وعده‌های الهی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • کریمیان.علی نقش روح بخاری در ارتباط نفس با بدن در علم النفس فلسفی ابن سینا [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • کشتی آرای.نرگس واکاوی مفهوم عقل نظری و عقل عملی مبتنی بر رویکرد اسلامی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • کمری.منوچهر ماهیت مرگ و اهداف مرگ ستایی از دیدگاه مولانا [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • کوشان.ایوب بررسی و تحلیل توقیفیت اسماء و صفات حق تعالی در کلیات سعدی [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • کوشش. رحیم مضامين قرآني در منشآت تفرشي و ميبدي [ دوره11, شماره 42 - تابستان سال 1400]
 • کهساری.رضا بررسی تطبیقی مساله امامت در تفسیر المنار و تفسیر تسنیم [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • کهساری.رضا بررسی و نقد دیدگاه مستشرقان دربارۀ فضائل اهل بیت (ع) [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • کهندل.کیهان نقد و تحلیل‌دیدگاه‌ابوسعید ابوالخیر و ابوالقاسم‌قشیری به مؤلفه‌های تربیت عرفانی [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]

گ

 • گرامي.غلامحسين بررسي انتقادي رهيافت عقل‌گرايانه فخر رازي در خداشناسي [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • گراوند.سوریه امکان و ویژگی‌های معرفت حضوری واجب ‌تعالی از دیدگاه ابن عربی [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • گرجیان عربی.محمد مهدی تبیین و نقد مفهوم حق در اندیشه مدرن با تکیه بر آراء حکمت متعالیه [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • گرگیچ.حبیب اله بررسی آراء هویّت‌ساز و تربیتی ناصرخسرو و مقارنۀ آن با آراء هجویری [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • گوهری.عباس ذات و صفات خدا در اندیشه فضل ابن شاذان و اتین ژیلسون [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]

ل

 • لطفی.عرفان مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • لطیفی.عبد الحسین مفهوم نفس درمنظومه مهابهاراتا [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • لطیفی.عبد الحسین جایگاه آتش و آیین‎های مربوط به آن در ایران با نگاهی به تحولات پسا اسلامی آن [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • لک‌زایی.مهدی جایگاه متن یا شخص در مقارنه اسلام و مسیحیت [ دوره6, شماره 24 - زمستان سال 1395]

م

 • متقی نژاد.مرتضی قاعده قبح اغراء به جهل و کاربست آن در علم کلام [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • محسنی.فرّخ تبیین ویژگی‌ها و ابعاد قاعدة الزام در فقه امامیّه [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • محمد خانی.حسین مقدمه و تحقیق رساله تعریف علم کلام محقق دوانی [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • محمدزاده بنی طرفی.مهدی نقد و پاسخ‌گویی به شبهه‌افکنی دکتر قفاری در باب عصمت با تکیه بر نظریات متکلمان شیعه [ دوره8, شماره 30 - تابستان سال 1397]
 • محمدزاده.فاطمه واکاوی بداء از دیدگاه فریقین با نگاهی به آیات و روایات [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • محمدی احمدآبادی.حسن الهیات اعطائی(2)؛ دلالتهای قاعده‌ اعطاء در صفات و افعال واجب [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • محمدی شیخی.قباد عقل‌گرایی اعتدالی در آراء شهید مرتضی مطهری [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • محمدی.فاطمه بازتاب تعاملات یهودیان با مسیحیان صدر اسلام در قرآن کریم بر اساس منابع تاریخی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • محمدی.مقصود نگاهی به نسخ و محتوای کتاب «تفرید الاعتماد فی شرح تجرید الاعتقاد» [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • محمودی سوق.مسیح بررسی تطبیقی تخطئه و تصویب با رویکردکلامی [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • محمودی.ابوالفضل جایگاه و اهمّیّت کرونا ( شفقت) در مکتب مهایانه بودایی و مکتب خراسان عرفان اسلامی [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • محمودی.ابوالفضل جایگاه و اهمّیّت کرونا ( شفقت) در مکتب مهایانه بودایی و مکتب خراسان عرفان اسلامی [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • مختاری افراکتی.نادر مرگ برزخی از منظر قرآن کریم [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • مداین.سید محمد امین معنای ماهیت و وجود نزد پدیدارشناسی هوسرل و حکمت متعالیه [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • مدهوشی مزرعی.محمدامین نقد و بررسی تطبیقی دیدگاه امامیه و زیدیه بر دلایل برتری ائمه شیعه نسبت به پیامبران پیشین [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • مرادخانی.احمد نمائي از شکل گيری و نقدي بر مباني فکري قرآنيون از دیدگاه شیعه و اهل سنت [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • مروی نام بغدادآبادی.محسن مقایسه عقل و قلمرو آن از دیدگاه ملاصدرا (حکمت متعالیه) و میرزای اصفهانی(تفکیک) [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • مزبان پور.فاطمه اعجاز لفظی قرآن و وجود واژگان بیگانه درآن [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • مستوفی.معصومه بررسی دیدگاه سید مرتضی و برخی صاحب نظران در باره اخبار غیبی قران کریم [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • مسعود.غلامحسین زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران [ دوره8, شماره 32 - زمستان سال 1397]
 • مطیعی.محمدحسن واکاوی دیدگاه تناسخ در نظرگاه صدرالمتالهین شیرازی و تاثیر آن در مرگ اندیشی معاصر [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • مقدم.محمد جايگاه روايات تفسيري در التفسيرالوسيط للقرآن الکريم طنطاوي [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • ملا ابراهیمی.دکتر عزت مقایسه تطبیقی آرای اعتقادی‌ عمر خيام و ابوالعلاي‌ معري‌‌ [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • ملائی.محمد بررسی دیدگاه مارک مالر در پاسخ به مساله درد و رنج حیوانات [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • ملتزمی.اعظم گونه های وساطت (نقش آفرینی) اهلبیت در معرفت الله [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • ملک مکان.حمید گونه سنجی رابطه باورهای دینی و باورهای اخلاقی [ دوره10, شماره 40 - زمستان سال 1400]
 • ملکی.یداله نقش خواص در سقوط جامعه اسلامی از منظر قرآن و حديث در سال‌های منتهی به واقعه عاشورا [ دوره6, شماره 23 - پاییز سال 1395]
 • ملکی.یداله جایگاه مشارکت سیاسی اجتماعی مردم، از منظر دینی، با تکیه بر آیات قرآن و نهج البلاغه [ دوره7, شماره 26 - تابستان سال 1396]
 • ملکی.یداله فلسفه‌ی جدال منع نگارش حدیث نبوی در قرن اوّل [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • موسوی کراماتی.سید محمد تقی تحلیل و نقد تعاریف وحی با نظر به اعجاز، علم و عصمت انبیاء [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • موسوی.سید محمود بررسی دیدگاه مارک مالر در پاسخ به مساله درد و رنج حیوانات [ دوره9, شماره 35 - پاییز سال 1398]
 • موسوی.سیدعلی احیاء معرفت فراموش شده عالم ذرّ (چگونگی، عوامل و موانع) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • موسوی.سیدمحمد علم ارجمند از دیدگاه ملاصدرا [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • مولا قلقاچی.زهرا واکاوی بداء از دیدگاه فریقین با نگاهی به آیات و روایات [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • مولودی.محمد بازنمایی اندیشه دینی در مسئولیت مدنی ناشی از مزاحمت و مقارنه آن با حقوق انگلیس [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • مولوی وردنجانی.عزیز الله واکاوی معنویت‌های نوظهور در پرتو ایمان به وعده‌های الهی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • مولوی وردنجانی.نجمه واکاوی معنویت‌های نوظهور در پرتو ایمان به وعده‌های الهی [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • مهدوی سعیدی.سید حجت اهداف، اصول، روش ومبانی تعلیم و تربیت اسلامی با تاکید بر اندیشه عرفانی امام خمینی(ره) [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • مهدوی فرد.امیرعباس نظام اندیشگانی اسلامی و مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان [ دوره11, شماره 41 - بهار سال 1400]
 • مهدوی.ناهیده بررسی روش نقلی استنباط معارف کلامی علامه طباطبایی از قرآن با محوریت کاربرد (قاعده وضع) و (مجمل و مبین) در باب اوصاف و افعال الهی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • مهدوي‌نژاد.محمدحسين نقد ناواقع‌گرایی گفتار دینی در اندیشه‌ی فیلیپس [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • مهرآوران.محمود تحلیل نظریۀ صورت ملکوتی در تجسم اعمال [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • مهرکی.ایرج مفاهیم و تفکّرات شیعی در شعر صائب تبریزی [ دوره11, شماره 43 - پاییز سال 1400]
 • مهریزی.مهدی بررسی مبانی فکری و آراء ابوریه در زمینه حدیث [ دوره7, شماره 27 - پاییز سال 1396]
 • مهریزی.مهدی بررسي آراء و مبانی فكري محمد رشید رضا در زمينۀ حديث [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • مهریزی.مهدی نقد و بررسی کارکرد اهتمام به تنزیل در تفسیر معارج التفکر و دقائق التدبر [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • مؤمن.محسن ریاض العافین و منهاج السالکین (پژوهشی محتوایی در میراث فکری عرفان شیعی) [ دوره9, شماره 34 - تابستان سال 1398]
 • میرحسینی.زهره مروری بر شیعه پژوهی در آثار مرجع اسلامی تحلیل استنادی مداخل شیعی در دانشنامه جهان اسلام و دایره المعارف اسلام (چاپ لیدن) [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • میرحسینی.زهره رویکرد اعتقادی دایره‌المعارف‌‌نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام‌پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره‌المعارف‌‌های ایرانی و غربی) [ دوره10, شماره 38 - تابستان سال 1399]
 • میرخلیلی.سید محمود امر به معروف و نهی از منکر و تأثیر آن بر سلامت اجتماعی جامعه در آموزه‌های اسلامی [ دوره10, شماره 37 - بهار سال 1400]
 • میرخلیلی.سیدمحمود بازنگری رکن روانی جرم در جرائم زیستی و نگاه اسلام به آن [ دوره7, شماره 28 - زمستان سال 1396]
 • میرزاجانی.معصومه تبیین قرآنی از باورمندی درونی درجهت مبارزه با احتکار [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • میری.سید سعید عقل‌گرایی اعتدالی در آراء شهید مرتضی مطهری [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]

ن

 • نادم.محمد حسن رویکرد کلامی علامه حلی‌(726ق) (پیشینه، نوآوری و تحول آفرینی آن درکلام امامیه) [ دوره12, شماره 46 - تابستان سال 1401]
 • ناصح.علی احمد واکاوی بداء از دیدگاه فریقین با نگاهی به آیات و روایات [ دوره8, شماره 29 - بهار سال 1397]
 • ناصح.علی احمد تحلیل و نقد تعاریف وحی با نظر به اعجاز، علم و عصمت انبیاء [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • ناصر ترک.مریم مطالعه‌ای در باب مفاهیم و مضامین کلامی و الاهیاتی گنوسیسم در اسماعیلیه (با تاکید بر جایگاه امامت و ساحت تاویلی و باطنی کلام مقدس) [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • ناصری.جعفر باز پژوهی ملاک خطابات حکومی از غیرحکومی [ دوره6, شماره 21 - بهار سال 1395]
 • ناظمی اشنی.محمد حسین پاسداشت کرامت انسانی و رعایت حقوق غیر مسلمانان در فقه امامیه و حقوق موضوعه [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • نجفی افرا.مهدی نگاهی به نسخ و محتوای کتاب «تفرید الاعتماد فی شرح تجرید الاعتقاد» [ دوره12, شماره 48 - زمستان سال 1401]
 • نجفی برزگر.کریم تحلیل گفتمان ائمه (ع) با روش تقیّه بر اساس نظریه‌ی کنش گفتاری جان سرل [ دوره9, شماره 36 - زمستان سال 1398]
 • نجفی سوادرودباری.رضوانه مرگ برزخی از منظر قرآن کریم [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • نجفی.رضا تحلیل و نقد تعاریف وحی با نظر به اعجاز، علم و عصمت انبیاء [ دوره12, شماره 45 - بهار سال 1401]
 • نریمانی.سوسن بررسی تاثیرات جامعه شناختی هرمنوتیک فقه امامیه با تاکید بر اندیشه های حضرت امام خمینی (ره) [ دوره10, شماره 39 - پاییز سال 1400]
 • نصیریان.صفر بررسی نظریه ابدان روحانی از منظر روایات شیعی (با تکیه بر دیدگاه نهج البلاغه) [ دوره6, شماره 22 - تابستان سال 1395]
 • نظر نوکنده.عبّاسعلی خُرده‌استراتژی وحدت در اندیشه مقام معظّم رهبری [ دوره12, شماره 47 - پاییز سال 1401]
 • نظری.احمد «براهین کلامی- قرآنی تضاد تثلیث و توحید» [ دوره7, شماره 25 - بهار سال 1396]
 • نکونام.جعفر چیستی مرگ و تفکرعام گرایانه آن با محوریت آیه 78 سوره نساء [ دوره11, شماره 44 - زمستان سال 1400]
 • نکویی مهر.نفیسه واکاوی میزان ونقش باورهای مذهبی در حمایت ازحقوق زنان با محوریت قانون حمایت از خانواده [ دوره8, شماره 31 - پاییز سال 1397]
 • نکویی مهر.نفیسه بررسی ماهیت اعتقادی وحقوقی مکاتب فردگرایی یااصالت فرد [ دوره9, شماره 33 - بهار سال 1398]
 • نواب.سید ابوالحسن کارکردهای اجتماعی وحدت در اندیشه امام خمینی(ره) بر اساس رویکرد وحدت سیاسی [ دوره7,