• درباره ما

  مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی که در نوع خود از مجلات خاص و بدیع می‌باشد دست نیاز به همه‌ی اندیشمندان و صاحب نظران حوزوی و دانشگاهی دراز می‌نماید.

  سابقه این نشریه به سال 1383 برمیگردد. دانشگاه آزاد اسلامی در این دوره همت خود را بر تحقیقات و پژوهش‌های نوین استوار نمود و در جهت تشویق اساتید و هیئت علمی خود و دانشجویان دوره‌ی تحصیلات تکمیلی توصیه، هدایت و کمک به راه‌اندازی مجلات علمی نمود. در همین راستا دانشگاه آزاد واحد ساوه اقدام به راه‌اندازی مجله‌ای با عنوان علوم اسلامی در حوزه مرتبط با علوم اسلامی نمود که البته بسیار موفق و با استقبال فوق‌العاده اساتید ارجمند و پژوهشگران گرامی مخصوصاً در حوزه علوم اسلامی مواجه گردید.

  این مجله با هیئت علمی بسیار جامع و کارآمد و با مدیریت قوی در حوزه دروس معارف اسلامی (علوم اسلامی) با زیرشاخه‌های مختلف اقدام به چاپ مقالات علمی می‌نمود. هم‌زمان با سیاست پژوهشی وزارت علوم و تحقیقات و رویکرد نوین کمیسیون انجمن‌های علمی آن وزارت خانه در جهت تخصصی نمودن مجلات و سمت دهی تحقیقات علمی به لایه سوم علوم و پر بار نمودن پژوهش‌ها در جهت تولید علم و نظریه پردازی و توسعه علمی کشور مجله علوم اسلامی به پژوهش‌های اعتقادی کلامی تغییر نام و هویت داد. در همین راستا اعضای هیئت تحریریه مجله، متناسب‌تر و با رویکرد جدید به کار خود ادامه داد و در سال 1391 موفق به کسب رتبه علمی پژوهشی از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم گردید.

  خیل تحقیقات علمی اعتقادی، کلامی و فلسفی و توجه بیش‌از پیش محققان در ارسال مقالات علمی به سایت مجله و نیز همکاری کامل مجله در برگزاری انواع همایش‌ها و جلسات علمی، کلامی، فلسفی، اعتقادی و فرهنگی گویای این مطلب است.

  بر این اساس مجله پژوهش‌های اعتقادی کلامی در راستای نشر معارف دینی و استحکام بنیادهای اعتقادی از مطارحات جدید حوزه‌های عقلی، فلسفی و کلامی انتشار می‌یابد.

  اعضای هیئت تحریریه مجله از اساتید برجسته‌ی دانشگاه‌های داخل و خارج با رتبه علمی استادی بوده و کمیته ارزیابی و داوری مجله نیز از اساتید برجسته می‌باشد که به شرح ذیل تعدادی از آن‌ها معرفی می‌گردد:

   

  هیئت تحریریه: 

   احمد بهشتی: استاد فلسفه اسلامی ـ بازنشسته دانشکده الهیات دانشگاه تهران

   احمد باقری: دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه تهران

   حسین حبیبی‌تبار: استادیار حکمت اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

   عین الله خادمی: استاد فلسفه و حکمت اسلامی ـ دانشگاه شهید رجائی تهران

   عبدالحسین خسرو پناه: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

   محمد ذبیحی: دانشیار فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

   محمد حسن قدردان قرا ملکی: استاد کلام اسلامی ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

   محمود قیوم زاده: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

   علی محامد: دانشیار حکمت و کلام اسلامی ـ دانشکده الهیات دانشگاه قم

   محمد محمد رضایی: استاد فلسفه و کلام اسلامی ـ دانشگاه تهران (پردیس قم)

   ابوالفضل محمودی: دانشیار ادیان و عرفان ـ دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات تهران

   عباسعلی وفایی: استاد ادبیات فارسی ـ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

    

  کمیته ارزیابی و داوری مجله:

   1. حسین حبیبی تبار

   2. محمدرضا مسعودزاده

   3. سید حسین تقوی

   4. رضا حیدری نوری

   5. عین الله خادمی

   6. شهاب الدین وحیدی

   7. احمد ناصح

   8. حمید رضانیا شیرازی

   9. حسین ایراندوست

   10. محمد رسول آهنگران

   11. سید محمود میرخلیلی

   12. رضا برنجکار

   13. محمد فهیمی

   14. زینب العابدین امینی

   15. احسان ساده

   16. امیرمحمد داوودی