آخرین شماره


شماره 4 سال 8
زمستان 1397
دانلود فایل

1 - روش‌شناسی شبهه‌سازی وهابیت و نقد روشمند آن ( DOI : 0)
( عبدالهادی احمدی - محمدتقی شاکر )
2 - اعجاز لفظی قرآن و وجود واژگان بیگانه درآن ( DOI : 0)
( سید محمد امیری - فاطمه راکعی - فاطمه مزبان پور )
3 - جنگ روانی و آثار مرتبت بر آن در باور و اعتقادات قرآنی و فقه عامه ( DOI : 0)
( سید حسن چاوشی - سید محمد مهدی احمدی )
4 - سنجش نقش معنویت سازمانی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی در صنعت تجهیزات پزشکی با روش دیمتل ( DOI : 0)
( احسان ساده - زین العابدین امینی سابق - علیرضا نوبری )
5 - مقام ولايت و نسبت آن با نبوت و رسالت در عرفان ( DOI : 0)
( محمدابراهیم ضرابیها )
6 - الگوی مفهومی واقع نگری در اندیشه و رفتار سیاسی امام علی (ع) ( DOI : 0)
( عباسعلی رهبر - محمود شریعتی )
7 - بررسی کفر مخالفين از ديدگاه روايات و علمای اماميه ( DOI : 0)
( احسان عوض پور - علی پورجواهری - محمدعلی حيدری )
8 - نمائي از شکل گيری و نقدي بر مباني فکري قرآنيون از دیدگاه شیعه و اهل سنت ( DOI : 0)
( مهدی فتحی - احمد مرادخانی - حسین علوی مهر )
9 - بررسی آراء هویّت‌ساز و تربیتی ناصرخسرو و مقارنۀ آن با آراء هجویری ( DOI : 0)
( حبیب اله گرگیچ - حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو )
10 - ارزش مداری و فرهنگ پایداری در اشعار نوگرایانه پس از دوران دفاع مقدس دردهه های 70 و 80 ( DOI : 0)
( علی ترحمی - علی عشقی - ابوالقاسم امیراحمدی )
11 - بررسی تطبیقی اهداف مجازات‌ها در باور و اعتقادات حقوق عرفی و آموزه‌های اسلامی ( DOI : 0)
( امیر وطنی - امیرحسن نیازپور - فرزاد عسکری )
12 - زمینه های اعتقادی وحقوقی پاسداشت حقوق شهروندی بانگاهی به نظام اداری ایران ( DOI : 0)
( معین صباحی گراغانی - ابوالفضل رنجبری - غلامحسین مسعود )