آخرین شماره


شماره 2 سال 10
تابستان 1399
دانلود فایل

1 - مقایسه اندیشه حکومت اسلامی در اندیشه های عبدالکریم سروش و محمد تقی مصباح یزدی ( DOI : 0)
( سید محسن احمدی - عباس صالحی نجف آبادی - قاسم ترابی )
2 - تبیین رابطۀ سببی میان معصیت الهی و بلایای طبیعی ( DOI : 0)
( محمد رسول آهنگران - سید محمد حسینی پور )
3 - واکاوی عشق در غزلیات عرفی شیرازی با رویکرد به نظام اندیشگانی ( DOI : 0)
( محسن برهمند - محمد رضا اکرمی - سمیرا رستمی )
4 - قرآن، حکمت الهی و تکالیف شاقّه ( DOI : 0)
( عبدالعلی پاکزاد )
5 - رویکرد اعتقادی دایره‌المعارف‌‌نویسی در ایران پس از انقلاب در مواجهه با اسلام‌پژوهی غربیان (بررسی تطبیقی مقالات کلام شیعه، اعلام امامیه و مباحث ایرانی در دایره‌المعارف‌‌های ایرانی و غربی) ( DOI : 0)
( سیّد احمد حسین زاده - فرشته سپهر - زهره میرحسینی - بهرام پروین گنابادی )
6 - جایگاه امور حسبی در هندسه اعتقادی فقه شیعه ( DOI : 0)
( ذوالفقار حق پرست - جواد پنجه پور - سیامک بهارلویی )
7 - بازخوانی رویکرد صلح طلبانۀ تجویز جهاد در دین اسلام ( DOI : 0)
( حمید رضا حنان )
8 - بررسی و تحلیل توقیفیت اسماء و صفات حق تعالی در کلیات سعدی ( DOI : 0)
( انور ضیائی )
9 - تبیین و نقد مفهوم حق در اندیشه مدرن با تکیه بر آراء حکمت متعالیه ( DOI : 0)
( محمد مهدی گرجیان عربی - رضا آذریان )
10 - تبیین مساله وجود ذهنی(نظریه شبح) و تحلیل آن ( DOI : 0)
( امیر یعقوبی - حسین یزدی )
11 - احیاء معرفت فراموش شده عالم ذرّ (چگونگی، عوامل و موانع) ( DOI : 0)
( سیدعلی موسوی )
12 - بررسی دیدگاه کانت و غزالی در اثبات وجود خداوند ( DOI : 0)
( فریده حکیمی - مهدی دهباشی )