اخبار نشریه

اعلام شماره تلفن وایمیل جهت سوال و هرگونه مشکل واستعلامهای رسمی

هرگونه سوالی در خصوص مجله و یا هرگونه مشکلی در ارسال مقاله بود و یااستعلامهای رسمی با شماره 09122527090 (مدیر مسئول) مطرح فرمایید ویا ایمیل مجله به آدرس زیر طرح کنید

  kalam1391@yahoo.com