جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 14000231273541 اندیشه بازگشت به قرآن در برپایی حکومت الهی (با محوریت دیدگاه شهید مطهری و امام خمینی (ره))
رضا نصیری حامد
امیر کردکریمی
احسان شاکری خوئی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)