جستجو


  کد مقاله عنوان مقاله تاریخ ارسال نویسندگان فایل های مقاله
1 13981226236065 بازپژوهشی مبانی مشروعیت تغییر جنسیت با رویکرد قرآنی – روایی و آثار آن در آموزه های حقوق کیفری
محمد حسین شعبانی
حسین خورشیدی
ابتداقبلی1بعدیانتها مشاهده 1 تا 1 ( از 1 رکورد)